Na een succesvolle reeks voorstellingen met veel publiek dankt Theater Kwezel de partijen die betrokken zijn bij Hof van Holland: Fields of Wonder, Nova College, Noord-Hollands Archief en Nieuwe Vide. Een speciale dank spreken wij uit aan oud-burgemeester Bernt Schneiders en historicus Guy Rocourt die bijdroegen aan dit bijzondere theaterstuk.

Natuurlijk danken wij ook de fondsen zonder wier steun dit project niet kon plaatsvinden: VSB fonds, SKOB, Prins Bernhard Cultuurfonds, J C Ruigrok Stichting en Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.

Bernt Schneiders als Filips van Bourgondië tijdens de première. Foto Michiel van Bergen.