Kwezel

Theatraal werk van Marius Bruijn

In het najaar van 2015 is er weer een educatieve theatervoorstelling te zien op het Muiderslot. De voorstelling is gemaakt door Marius Bruijn en Imre Besanger.

Pen of het Zwaard Edu 1

Ditmaal gaat het over de beroemde schrijver P.C. Hooft, bewoner van het Muiderslot, die ineens te maken krijgt met een Spaanse belegering van het kasteel, anno 1629. Alhoewel hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van het gooi wil hij liever schrijven dan vechten.

Pen of het Zwaard Edu 2Pen of het Zwaard Edu 5

Ons verhaal is gebaseerd op verschillende historische gebeurtenissen zoals Hoofts privéleven en het baljuwschap van Hooft in het Gooi, een ambt dat hij beoefende naast zijn schrijverschap.  Ook historisch is de belegering van Amersfoort en het Gooi in 1629, door de Italiaanse legeraanvoerder (in Spaanse dienst) Ernesto Montecucolli.

In ons toneelstuk maakt het publiek kennis met Pieter Hooft, zijn stiefdochter Susanna, Ernesto Montecucolli en zijn jonge neef Raimondo Montecucolli. Allen historische personages. Ook is er muziek van huismusicus Constantijn aan het clavichord.

We gebruiken liederen uit de 16e en 17e eeuw, soms voorzien van een nieuwe tekst.

PortretMariusPortretSanne

Tekst: Marius Bruijn en Imre Besanger.
Spel: Bert Apeldoorn, Marius Bruijn, Imre Besanger, Sanne Kol en Max Visser
Muziek en spel: Niels van der Weiden

Productie: Muiderslot 2015