Kwezel

Theatraal werk van Marius Bruijn

Costerinstituut

Het L.J.Coster Instituut is een satirisch platform met korte audio-opnames over allerhande min of meer actuele onderwerpen in Haarlem. Marius Bruijn en Robert Paul Jansen improviseren, soms met medewerking van andere Haarlemse artiesten.

Het Instituut

Het Laurens Janszoon Coster Instituut is een instelling voor deskundologisch satirisch onderzoek. Dat wil zeggen dat de medewerkers van dit Instituut volkskundige informatie verzamelen en publiceren over de culturele ontwikkelingen van het Holland van heden.

Het onderzoeksgebied van het Instituut bestaat met name uit de stad Haarlem en omgeving. Een typische middelgrote stad die als kenmerkend gekenschetst mag worden voor het moderne verstedelijkte en cultureel ontwikkelde Holland. Kortom, Haarlem als modelstad voor het leven anno nu.

Het gebouw
Het L. J. Coster Instituut is gehuisvest in een prachtig monumentaal schoolgebouw aan de Jaap Popkade te Haarlem. Het werd in 1912 gebouwd door toenmalig stadsarchitect L.C.Dumont. Als school is het in gebruik geweest tot 2003. Toen zou het gebouw eigenlijk moeten wijken voor de aanleg van een zuidelijke randweg maar dit plan ging echter om onduidelijke redenen van tafel. Na jaren van nodeloze leegstand is het pand van gemeentewege uiteindelijk toegewezen aan het L.J. Coster Instituut. Tussen de historische tegeltableau’s, gebrandschilderde ramen en andere authentieke details vind men nu kantoorruimtes, archieven, bibliotheken en een ping-pongtafel.