Kwezel

Theatraal werk van Marius Bruijn

Wraak Floris 2014 -2 Sinds 2014 spelen we de voorstelling “De Wraak van Ridder Floris” als educatieproject voor lagere scholen op het Muiderslot.
Productie: Muiderslot / Imre Besanger
Verhaal: Marius Bruijn / Imre Besanger
Regie: Marius Bruijn

 
“Echte ridders heten Floris. Ridder Floris, Ja!”
fragment Ridderlied
 

De Wraak van Floris gaat over Neerlands beroemdste ridder: Graaf Floris V van Holland. (1254 – 1296)  Uitgangspunt van onze voorstelling is de drang van Floris om de opstandige West-Friesen te onderwerpen. Van belang voor Floris is bovendien dat zijn vader Willem II dit ook al eens probeerde en toen door de West-Friezen vermoord is. Het lichaam van de dode Willem II bleef verborgen in West-Friesland en Floris wilde het lichaam van zijn vader terug.
Dit verhaal kennen we van de middeleeuwse geschiedschrijver Melis Stoke, uit zijn Rijmkroniek (ca 1300) en mogen we dus als historisch beschouwen.
Wraak Floris 2014 -4 Wraak Floris 2014 -5 Een ander onderwerp dat aan bod komt in de voorstelling is de opvoeding van Floris als ridder. Als belangrijke bron hiervoor gebruiken we het werk van Jacob van Maerlant, clerk en geschiedschrijver van het Hollandse huis en leermeester van Floris.

In onze voorstelling wordt Jacob van Maerlant gespeeld door acteur Huug van Tienhoven. Hij is de verteller van het verhaal.
Ook gebruiken we authentieke middeleeuwse muziek, met nieuwe teksten die ons verhaal vertellen. De joculator (muzikant) Tom Haage zong o.a. een lied over de moord op Floris’ vader Roomskoning Willem II :

Wraak Floris 2014 -3 Moordlied

In de winter was de oorlog verklaard
door de Friese boeren, tegen ‘s konings aard
Oh, Willem op zijn paard
rijdt de koning met een gouden ring en met een zwaard
naar de Friese landen, Willem op zijn paard

In de winter zijn de soldaten traag
maar het paard van Willem rent o zo graag
Oh, Willem op zijn paard
recht over het meer over het ijs in volle vaart
in de Friese landen, Willem op zijn paard

Wraak Floris 2014 -1De Friezen in de verte met vuisten gebald
het ijs was ook zijn vijand hij glijdt uit en valt
Oh, Willem van zijn paard
zakt hij door het ijs, de koning samen met zijn paard
in het koude water, ver van huis en haard

De kou verlamt de koning, dodelijk moe
en er komen boze vreemde mensen naar hem toe
Oh, Willem van de kaart
Kan zich niet verweren als de vijand naar hem staart
met knuppels en met vlegels wordt de koning niet gespaard.

Het lichaam van de koning namen ze mee
naar het Friese dorp en dan naar het cafe
Oh, Willem in de haard
Zo verdwijnt het lichaam in een gat onder de haard
maar in het geheim is de koningsring bewaard.

Oh, Willem op zijn paard
Friezen zijn de moordenaars van Willem op zijn paard
maar in het geheim is de koningsring bewaard.

Tekst: Marius Bruijn
Muziek: “Tempus est Iocundum”, Carmina Burana, Duitsland 13e eeuw