Judith1Om de Dronkemansopera en het bijbehorende Liedboeck financieel mogelijk te maken, vragen wij iedereen die ons een warm hart toedraagt om via Voordekunst (en een aanstekelijk filmpje) een kleine of grote schenking te doen. Doe eens gek, voel je een echte mecenas! Hiermee verwerf je uiteraard onze eeuwigdurende dank, maar als je wat geeft, doen wij ook iets leuks terug. Hoe meer je schenkt, hoe meer je ontvangt. Geef, geef, geef!