Kwezel

Theatraal werk van Marius Bruijn

Dag: 10 december 2014

Toneel uit de Gouden Eeuw

Marius Bruijn speelt mee met Stichting Kwast in hun reeks van zeventiende-eeuws theater. Ditmaal spelen ze het “Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhelm by der gratie Gods, prince van Oraengien”, van Gijsbrecht van Hogendorps uit 1617. Theater Perdu, Amsterdam, […]