Voor de viering Haarlem 775 jaar stadsrechten maakt Theater Kwezel de muziektheatervoorstelling Gerrit Rebel. Deze voorstelling verhaalt over het Kaas- en Broodoproer, een berucht boerenprotest uit 1492. Helaas kan de voorstelling momenteel op de geplande data niet doorgaan (23 november en 20 december 2020).

We mikken nu op een voorstelling in Haarlem in het voorjaar, rondom de uitgestelde viering van Haarlem 775 in april 2021.